Başkanın Mesajı

Bilindiği üzere Sivil Toplum Kuruluşlarının ülkemizde ve dünyada gün geçtikçe önemi artmaktadır.
Kar amacı gütmeyen, bağımsız, gönüllülük esasına dayalı ve bir ideal uğruna faaliyet gösteren bu kuruluşlardan olan platformumuzun amacı da hemşehrilerimiz arasında mesleki dayanışmayı artırmak, meslektaşlarımıza iş alanında yardımcı olmak, endüstriyel ve teknolojik gelişmeleri takip etmek ve hem Gümüşhane’nin hem de ülkemizin kalkınmasında fayda sağlamaktır. Mühendis ve mimarlar dünyadaki gelişmeleri bilen ve kendilerini sürekli yenileyen kişilerdir. Yetkin analitik düşünme kabiliyetleri nedeniyle toplumumuzu etkileyen problemleri tespit etmek ve çözüm önerileri sunmak başlıca vazifeleridir. Bundan dolayı katılımcı bir anlayışı benimsemekteyiz.

Nerede bir mühendis ve mimar hemşehrimiz varsa ona ulaşmayı ve birikiminden istifade etmeyi arzu ediyoruz. 2005 yılında temelleri atılan ve bugün itibariyle sayıları binleri aşan teknik insan kaynağına sahip olan platformumuzun etki alanının genişletilmesi için gayret gösterme kararlılığındayız.

Saygılarımla.

Yasin KADAKAL
GÜMÜP Başkanı