Komisyonlarımız

GÜMÜP MÜHENDİSLİK KOMİSYONLARI

Sekreterya : Salih Ekmen, Birgül Balta

İnşaat Komisyonu : Rıza Kesler

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Komisyonu : Sezgin Yazıcı

Makine-Endüstri-Mekatronik Komisyonu : Burak Kiraz, Burhan Gül

Çevre-Orman Komisyonu : Mikail Kömürcü, Selahattin Uyar

Mimarlık-Şehir Planlama Komisyonu :

Jeoloji-Jeofizik-Harita Komisyonu : Samet Çelik

Ziraat-Gıda Komisyonu : Zafer Uçan

***Gerekli düzenlemeler yapılacak.

**Eski Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız, Danışma Kurulu’nda yer alacak.