Başkanın Mesajı

Değerli Meslekdaşlarım,

GÜMÜP-Gümüşhane Mühendis Mimarlar Platformu 2005 yılında, Gümüşhaneli mühendis ve Mimar meslekdaşlarımızın mesleki birikimlerinden istifade etmek sureti ile önce birbirimiz arasında sonra da memleketimiz Gümüşhane için değer üretme teması ile kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.
Kurucu Başkanımız Yüksel Yalçın başta olmak üzere tüm kurucu üyelerimize ve emek verenlere teşekkür ediyoruz.
2010 yılından beri GÜMÜP başkanı olarak olarak hizmet vermeye çalıştığımız bu görevde bir çok başlıkta çalışmalarımız oldu.
Kentsel Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Uygulamaları, Mühendislik ve İnovasyon, Üretim Teknolojileri, Enerji Panelleri başta olmak üzere birçok başlıkta etkinliklerimiz oldu. Bunun yanında Eğitim faaliyetlerimizde çözüm ortağımız TEGA, Türk Eğitim Gelişim Akademisi ile birlikte Proje Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi, AB Projeleri ve Tübitak Destekleri, Stratejik Pazarlama, KOSGEB Destekleri gibi birçok başlıkta eğitim faaliyetlerimiz oldu.
Ayrıca, üyelerimizle birlikte teknoloji fuar gezileri, Türkiye İhracatcılar Meclisi tarafından heryıl düzenlenen İnovasyon etkinliklerine katılım sağlamaktayız.
Gümüp olarak özellikle yeni mezun olan meslekdaşlarımıza iş sağlanması konularında da talepler doğrultusunda yönetim kurulu ve üyelerimiz destekleriyle yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Kuruluşumuzdan bu yana mühendislik ve mimarlık okuyan yüzlerce öğrenci kardeşlerimize ise staj yeri desteği, fabrika teknik gezileri, proje ödevlerine destek vermekteyiz. Bu başlıktaki etkinlikleri ise Gümüşhaneli Üniversiteli Öğrenciler Platformu üzerinden yürütmekteyiz.
Meslekdaşlarımızın iş alanlarının gelişimine katkı sağlamak üzere Gümüşhane Sanayici ve İş Adamları Derneği GÜSİAD ile ortak çalışmalar ve toplantılar düzenlemekteyiz. Halen müteşebbis olan bir çok üyemiz aynı zamanda GÜSİAD üyesi ya da çalışma  komisyonlarında aktif görev almaktadırlar.
GÜMÜP olarak, meslekdaşlarımızla değer üretecek diğer STK larla ile de sürekli temas halindeyiz. Özellikle Mühendislik ve Mimarlık Meslek Odalarında görev almak isteyen arkadaşlarımıza üyelerimize de destek olmaya gayret ediyoruz. Şu ana kadar oda seçimlerinde görev almaya çalışan başkan ve yönetim kurulu adayı arkadaşlara GÜMÜP olarak açık destekler sağlamış bulunuyoruz.
Bunların yanında müteakip defalar ulusal kanallarda, mühendislik konularında gerek Gümüşhane yereli gerek İstanbul gerekse ulusal alanda meslek alanımızla ilgili çok sayıda TV programlarına katılarak hem GÜMÜP ün hem de meslek mensuplarımızın sesi olmaya gayret ettik.
8 ana branşta mühendislik komisyonlarımız ve başkanları üzerinden meslekdaşlarımızla iletişimlerimizi güçlendirme gayreti içindeyiz. İş yüklerimiz, muhtelif STK larda görevlerimiz sebebi ile aksattıklarımız da olabilir. Siz değerli meslekdaşlarımızın gayretleri ile bunları da aşmaya çalışırız. Bundan hareketle sizlerden gelecek her türlü öneriye de açık olduğumuzu bildirmek istiyoruz.
Bu oluşumlar teknik olduğu kadar sosyal değer de üretirler. Birbirimizle olan memleket bağlarımızı daha da güçlendirmeye ihtiyaç var. Muhtelif zamanlarda düzenlediğimiz kahvaltılı programlarımız, sosyal temalı geziler, iftar programlarımız da yeni meslekdaşlarla tanışmamıza ve kaynaşmamıza imkan sağlıyor.
Siz kıymetli üyelerimizi etkinliklerimizde görmekten her zaman onur duyduk.
İlgi ve desteklerinizle daha mükemmellerinde buluşmak arzusu ile Mühendislik-Mimarlık temalı Türkiye’nin tek yerel teknik STK sı olan GÜMÜP adına sizleri sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.

GÜMÜP Başkanı